Resultat af tilsynsbesøg fra Styrelsen for patientsikkerhed den 23. november 2021 kan findes på STPS hjemmeside.

 

 

 

Morten Falshøj Pedersen

 

 • Læge fra Aalborg universitet
 • Speciallæge i Almen Medicin  1.september 2022
 • Praktiserende Læge i Behandlerhuset Dokken pr 1. september 2022

 

 

 

 

 

 

Søren Kæseler Andersen

 • Læge fra Århus Universitet 1999
 • Speciallæge i almen medicin 2010
 • Praktiserende læge i Behandlerhuset Dokken siden  2010
 • Diplomlæge i idrætsmedicin 2015
 • Klinisk lærer i almen medicin ved Aalborg Universitet siden 2015
 • Konsulent ved Center for Almen Medicin Aalborg Universitet (CAM-AAU)
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Almenmedicinsk Ultralydsselskab 
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Ultradiagnostisk Selskab
 • Medlemskaber
  • ​Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
  • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
  • Dansk Ultralydsdiagnostisk Selskab

 

 

 

 

 

Herunder kan du læse mere om  personale, uddannnelseslæger og  lægestuderende

Stine Nillson

Læge

 • Stine er uddannet læge fra Aarhus universitet.
 • Stine skal være i klikken som led i sin hoveduddannelse til speciallæge i almen medicin.
 • Aktuelt er Stine i uddannelsens hospitalstræning, hvor vi har fornøjelsen af Stine én dag om måneden. I starten af 2026 kommer Stine heldigvis tilbage som fast ansigt i uddannelsens fase 2.
 • Stine vil varetage alle lægelige funktioner i klinikken, naturligvis under supervision af Søren og Morten.

Anne Bjørndal Boesen

SYGEPLEJERSKE

 • Anne er ansat pr 1/5 2019 og kommer fra en stilling på Sygehus Thy-Mors, hvor hun har arbejdet i flere år.

René Tidemand Larsen

UDDANNELSESLÆGE

 • René skal være i klinikken som led i sin hoveduddannelse til speciallæge i almen medicin. René er tilbage i uddannelsens fase 2, som varer frem til 31. maj 2024, hvorefter han skal  udannes videre i en anden praksis.
 • René vil varetage alle lægelige funktioner i klinikken, naturligvis under supervision af Søren og Morten.
 • René er speciallæge 1. juni 2025.

Gunhild Mathilde Bolt-Jørgensen

SYGEPLEJERSKE

 • Gunhild er  ansat pr. 1. august 2014 og kommer fra en stilling på Sygehus Thy-Mors.
 • Gunhild har mange års erfaring fra ansættelse på sygehuse i København og her i Thisted.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygeplejerskernes funktioner

 

Sygeplejerskerne varetager en stor del af  arbejdet omkring kroniske lidelser så som forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, KOL og diabetes. Derudover arbejder hun med bl.a. blodprøvetagning, vaccinationer, sårbehandling, kostvejledning, rygestophjælp, vortebehandling, acnebehandling og meget andet.


Både Gunhild og Anne vil være at træffe i klinikkens telefontid mellem kl 08:00-12:00


Gunhild og Anne kan også træffes via Patientportalen som beskrevet under Nyheder og Kontakt klinikken.

 

Lægestuderende og læger under videreuddannelse

 

Klinikken er uddannelsessted for lægestuderende såvel som læger under videreuddannelse. Som patient kan man være så heldig at møde såvel de lægestudenrende som lægerne. På billedet herunder man man se, at uddannelsen er lang, så alder og kompetencer kan spænde bredt fra ung lægestuderende til næsten færdiguddannet speciallæge.

De lægestuderende vil altid have konsultationer med supervison af en læge eller en sygeplejerske, hvorimod lægerne er færdiguddannede og har selvstændige konsultationer.

Fælles for dem alle er dog, at Morten og Søren er inde over forløbene og har det endelige behandlingsansvar.